Home › Ziołowe pastylki na odchudzanie
Home › Ziołowe pastylki na odchudzanie

Ziołowe pastylki na odchudzanie

Bardzo często wieczorami idę na spacer z psem.

Wtedy moim oczom przedstawiają się nieciekawe widoki współczesnej młodzieży, która okupuje ławki przed blokami i pobliskie mury, czy też bujawki na placach zabaw.

Słyszę całą masę wulgaryzmów, tłuczenie butelek po piwie oraz widzę jeszcze wiele innych nieciekawych widoków, które tak mocno psują jej obraz. A przecież może być zupełnie inaczej, powinno być zupełnie normalnie. Młodzież powinna zagospodarować swój wolny czas w pożyteczny i zdrowy sposób, jedynie my dorośli musimy dać jej wzór. Jednym z takich pozytywnych wzorców jest otworzenie siłowni osiedlowej. Spółdzielnie mieszkaniowe, czy też wspólnoty mogą uzyskać na ten cel środki finansowe z przeróżnych dotacji, lub projektów przeznaczonych dla integrowania i pobudzania do działania młodych osób, częstokroć wykluczonych społecznie. To właśnie taka siłownia osiedlowa mogłaby łączyć młodzież, która pod okiem instruktora miast pić alkohol i palić papierosy, ćwiczyłaby i tym samym rozwijała swoją kondycję fizyczną. Jak sami wiemy ćwiczenia siłowe bardzo usprawniają ludzki organizm oraz korzystnie wpływają na nasze zdrowie, zarówno motoryczne,oraz duchowe. Przecież o wiele lepiej wygląda młody, silnie zbudowany mężczyzna, niż taki, który przesiaduje pod wpływem alkoholu na ławeczce przed blokiem oraz wyklinający na cały świat. Siłownia naucza młodzież zdrowego stylu bycia, samodyscypliny, nadzoru nad swoim organizmem oraz wspaniale ją łączy oraz pobudza do wspólnego lecz pozytywnego zachowania. Oczywiście siłownie osiedlowe nie powinny pozostać same sobie, niezabezpieczone i pozbawione instruktora. Taka osoba powinna być tam zatrudniona, uczyć młodzież prawidłowego użytkowania oprzyrządowania, odpowiednich treningów oraz pozytywnych zachowań. Zatem więc nie lękajmy się udawać się naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, nauczmy odczytywać się jej potrzeby oraz komunikaty, a sami się dowiecie, że dzięki zorganizowaniu osiedlowej siłowni na ławkach przed waszym domem będą przesiadywały odtąd same wiekowe i spokojne panie,gdyż młodzież będzie mieć odtąd swój zamysł, super formę i zdrowie..


<< Poprzedni
Następny >>