Home › Wypadek w pracy w UK
Home › Wypadek w pracy w UK

Wypadek w pracy w UK

Gdy wyjeżdżamy pracować do UK, najlepiej na początku poznać swoje prawa. Okazuje się, że możemy starać się o zadośćuczynienie za wypadek podczas pracy w Anglii, jeżeli winę ponosi pracodawca.

Odpowiedzialność spada na niego, kiedy w miejscu pracy zlekceważone zostały przepisy bezpieczeństwa.

Dotyczy to także zwykłego potknięcia – da się udowodnić, że pracodawca nie zadbał np. o odpowiedni system sprzątania. Co zrobić podczas wypadku w pracy? Należy pamiętać, że o rekompensatę zawsze warto zawalczyć – nie można obawiać się straty pracy lub innych kar. Na wystąpienie o zadośćuczynienie mamy trzy lata od czasu wypadku. Możemy zatem poczekać chwilę i sprawdzić, jak rozwinie się sytuacja. Jeśli przełożony zwolni osobę po wypadku z powodu rozpoczęcia procesu odszkodowawczego, może ona ubiegać się również o zadośćuczynienie za bezprawne zwolnienie – jeżeli pracowała w tym miejscu dłużej niż rok. ZDJECIE3 Każdy wypadek trzeba zgłaszać swojemu przełożonemu i dopilnować, by znalazł się w tzw. księdze wypadków (Accident Book). Jeśli w miejscu pracy nie ma tego rodzaju książki, trzeba spisać wszelkie informacje na temat wypadku w dwóch egzemplarzach i jedną oddać pracodawcy. Kolejnym krokiem będzie konsultacja u lekarza. Jeśli wypadek nie był na tyle poważny, by wzywać pogotowie, najlepiej szybko udać się samodzielnie do szpitala albo lekarza rodzinnego. To właśnie lekarz zapisze odniesione przez nas obrażenia w historii medycznej – to konieczność, aby móc domagać się odszkodowania. Wypadek w miejscu pracy – co nam przysługuje? Jeżeli z powodu odniesionych w wypadku szkód musimy wziąć kilka dni wolnego od pracy, pracodawca jest zobowiązany wypłacić nam tak zwane Statuory Sick Pay. W zależności od stopnia obrażeń, możemy też wystąpić o dodatkowe benefity – będą wypłacane przez okres, w którym nie możemy wrócić do pracy. Każdy wypadek jest rozpatrywany indywidualnie – nieskomplikowane sprawy mogą być rozwiązane po 6-8 miesiącach, z kolei bardziej skomplikowane trwają o wiele dłużej. Zazwyczaj potrzeba ok.

12-18 miesięcy, aby wszystko się wyjaśniło.

Kwota rekompensaty może zostać poddana negocjacjom między wybranym przez nas prawnikiem a firmą ubezpieczeniową pracodawcy..


Udostępnione z:: http://odszkodowanieuk.co.uk